بسته همراه جلوه های ویژه 2 Compositor’s Toolkit FX

۳۳۰,۳۰۱ تومان

بسته همراه جلوه های ویژه 2 Compositor’s Toolkit FX محصول شرکت دیجیتال جویس.  یکی از کاملترین مجموعه فوتیج های آماده بشمار می رود که داشتن آن در آرشیو هر تدوین گر یا کامپوزیتوری واجب می نمائد.

compositors-toolkit-cover

عناوین این مجموعه:

digital-juice-compositor-2-1

Explosion (انفجار) / Fire (آتش)

digital-juice-compositor-2-2

Water (آب)

digital-juice-compositor-2-3

Bubbles  (حباب آب)

digital-juice-compositor-2-4

Shatters (شکسته شدن شیشه)

digital-juice-compositor-2-5

Ink Drops (پاشیده شدن جوهر)

digital-juice-compositor-2-15

Sparks (جرقه)

digital-juice-compositor-2-6

Paint (رنگ)

digital-juice-compositor-2-7

Paper Tears (پاره شدن و سوختن کاغذ)

digital-juice-compositor-2-8

Laser (لیزر)

C2-11

Lighting (نور پردازی)

digital-juice-compositor-2-10

Debris (ذرات خاک و سنگ)

Electricity (الکتریسیته)

وزن 756 g