رهگیری سفارش

مرحله اول:

برای دریافت شماره مرسوله پستی ، ابتدا شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

مرحله دوم:

حال شماره مرسوله پستی بدست آمده را، در طریف این لینک در صفحه رسمی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران وارد نمائید تا زمان دقیق دریافت محصول را مشاهده نمائید.