گارانتی

کلیه سفارشات قبل از ارسال بررسی شده و سلامت آن ها تایید می شود. با این وجود چنانچه خریدار در استفاده از محصول با مشکلی مواجه شد، فروشگاه تایم کد خود را موظف می داند تا در سریع ترین زمان ممکن، جهت حل مشکل اقدام کرده و چنانچه ایراد از DVD ارسالی بود، محصول مجدد ارسال گردد.